Пептид од колаген во говеда

производ

  • Bovine Collagen Peptide

    Пептид од колаген во говеда

    Необработен матерјал: Тоа е колагенска компонента извлечена од коските на говеда. По високо-температурно обезмастување и стерилизација, ензимите се комбинираат со напредна технологија на висока фреквенција на помошна екстракција за да се одделат висококвалитетни протеини од коски од говеда.

    Процес: По насочено варење на ензимите, обезбојување, дезодорирање, концентрација, сушење, да се направат производи со висока содржина на пептиди.

    Карактеристики: Единствен прав, малку жолтеникава боја, слаб вкус, целосно растворлив во вода без врнежи или остатоци.