Олигопептид од морска риба

производ

  • Marine Fish Oligopeptide

    Олигопептид од морска риба

    Олигопептид од морска риба е длабоко обработен производ на длабок морски колаген, има уникатни предности во исхраната и примената. Повеќето од нив се мешани пептиди од мала молекула кои се состојат од 26 аминокиселини со молекуларна тежина од 500-1000 далтон. Може да се апсорбира директно од тенкото црево, човечка кожа, итн. Има силни нутриционистички карактеристики и широка примена.