Пептид од соја

производ

  • Soybean Peptide

    Пептид од соја

    Сојскиот пептид е активен пептид од мала молекула, тој се екстрахира од изолираниот протеин од соја со процес на ензимска хидролиза. Содржината на протеини е над 90% и содржи 8 видови аминокиселини кои се корисни за човекот, тој е одлична суровина за храна и производи за здравствена заштита.