Пептид од морска краставица

производ

  • Sea Cucumber Peptide

    Пептид од морска краставица

    Пептид од морска краставица е мал молекул пептид, тој се извлекува од свеж или сушен морски краставица со насочена технологија за варење на био-ензими. Тие главно се колагенски пептиди и имаат посебен мирис на риби. Покрај тоа, морската краставица содржи и гликопептиди и други активни пептиди. Состојките содржат активен калциум, монопол-сахарид, пептид, сапонин од морска краставица и аминокиселини. Во споредба со морската краставица, полипептидот од морска краставица има добри физичко-хемиски својства како што се растворливост, стабилност и низок вискозитет. Затоа, ензимската хидролиза на пептидот морска краставица има поголема биорасположивост отколку обичните производи од морска краставица. Широко се користи во храна и производи за здравствена заштита.