Пептид од грашок

производ

  • Pea Peptide

    Пептид од грашок

    Пептидот од грашок е активен пептид од мала молекула, тој се екстрахира од протеини од грашок со варење на био-комплексен ензим. Пептидот од грашок содржи осум видови аминокиселини кои се корисни за човекот. Производите од грашок можат да ги задоволуваат хранливите аминокиселини од страна на ФДА.